Τιμολογιακή πολιτική

Λαμβάνετε τις υπηρεσίες του livetoday.gr δωρεάν για 5 ημέρες (Trial Pack).

Μετά την παρέλευση του δωρεάν χρόνου, για τη συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών, απαιτείται αγορά συνδρομής. *Διάστημα δοκιμής Trial Pack των 5 ημερών παρέχεται μόνο κατά την πρώτη εγγραφή χρήστη.

Το κόστος συνδρομής ανέρχεται σε 12,00 ευρώ/μήνα.
*Η υπηρεσία BetQuiz προσφέρεται δωρεάν, με μία χρήση δωρεάν προγνωστικού καθημερινά.

Πώς αποπληρώνω τη συνδρομή; 
Προβολή σε μέχρι 3 συσκευές

Η προβολή των υπηρεσιών του livetoday.gr γίνεται απρόσκοπτα από τον ίδιο λογαριασμό γίνεται από 3 διαφορετικές συσκευές (pc, laptop, tablet, smartphone, TV κ.ά.) του ίδιου χρήστη.

Μόνο στο livetoday.gr θα βρείτε πληρωμές συνδρομών με τραπεζικές κάρτες! 100% ασφάλεια πληρωμών

Υπηρεσίες που παρέχουμε