Πολιτική Ακύρωσης - Επιστροφών

Το livetoday.gr παρέχει δικαιώμα ακύρωσης συνδρομής από τον πελάτη και αντίστοιχης επιστροφής χρημάτων, μόνο μέχρι να εκδοθεί η αντίστοιχη απόδειξη λιανικών υπηρεσιών.
Μετά την έκδοση της απόδειξης, δεν γίνεται δεκτή η ακύρωση της συνδρομής.

Στην ακύρωση συνδρομής προβλέπεται επιστροφή χρημάτων μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, που θα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@livetoday.gr.

Η ιστοσελίδα livetoday.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει στην τράπεζα πληροφορίες χρηματικών συναλλαγών και φυσικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ της ιστοσελίδας και του πελάτη, από τη στιγμή που εκείνος ζήτησε ακύρωση συνδρομής και μέχρι την ολοκλήρωση της ακύρωσης της τρέχουσας συνδρομής, εφόσον η τράπεζα το ζητήσει.

Περισσότερα στους Όρους Χρήσης