Πολιτική Ακύρωσης/Επιστροφών

Η ιστοσελίδα livetoday.gr παρέχει δικαιώμα ακύρωσης της συνδρομής από τον πελάτη και αντίστοιχης επιστροφής χρημάτων, μόνο μέχρι να εκδοθεί η αντίστοιχη απόδειξη λιανικών υπηρεσιών. Μετά την έκδοση της απόδειξης, δεν γίνεται δεκτή η ακύρωση της συνδρομής.

Στην ακύρωση συνδρομής προβλέπεται επιστροφή χρημάτων μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, που θα αποστείλετε ηλεκτρονικά -με e-mail- στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@livetoday.gr. Το σύστημα διασύνδεσης πιστωτικών/προπληρωμένων/χρεωστικών καρτών Cardlink, διασυνδεδεμένο με την τράπεζα Eurobank Ergasias SA, δεν συνδέεται με την επιστροφή χρημάτων λόγω ακύρωσης.

Η ιστοσελίδα livetoday.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει στην τράπεζα πληροφορίες χρηματικών συναλλαγών και φυσικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ της ιστοσελίδας και του πελάτη, από τη στιγμή που εκείνος ζήτησε ακύρωση συνδρομής και μέχρι την ολοκλήρωση της ακύρωσης της τρέχουσας συνδρομής, εφόσον η τράπεζα το ζητήσει.

Διαβάστε περισσότερα στους Όρους Χρήσης.